IPS

Pengertian Globe dan Manfaatnya 

Pengertian Globe dan Manfaatnya Secara Umum Lengkap

Pengertian Globe dan Manfaatnya  Pengertian Globe - Globe adalah model tiruan bola bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk bumi sehingga mendekati bentuk yang sebenarnya. Benarkah bumi itu bul...

Sejarah lahirnya agama Islam di Jazirah Arab Secara Singkat

Sejarah lahirnya agama Islam di Jazirah Arab Secara Singkat

Sejarah lahirnya agama Islam di Jazirah Arab Secara Singkat Awal pertumbuhan agama Islam di Saudi Arabia dalam suasana kegelapan, kekacauan, ketidakteraturan, dan ketidakpastian, yang lazim disebut d...

Peninggalan Sejarah Bercorak Hindu Budha

3 Peninggalan Sejarah Bercorak Hindu Budha di Indonesia

Peninggalan Sejarah Kerajaan Yang Bercorak Hindu-Budha Di Berbagai Bidang di Indonesia Sejarah kerajaan yang bercorak Hindu maupun Buddha. dapat diketahui dan peninggalan-peninggalan yang ada yang me...

Latar Belakang Peristiwa dan Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI

Sejarah, Latar Belakang Peristiwa dan Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI Lengkap

Latar Belakang Peristiwa dan Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI Berbagai Aksi PKI sebelum Peristiwa G-30-S/PKI Latar Belakang Peristiwa G 30 S PKI - Pemberontakan PKI Madiun memiliki latar belakang...

Sejarah Kedatangan Islam Ke Tanah Melayu

Sejarah dan Proses Masuknya Islam Ke Tanah Melayu

Sejarah Kedatangan Islam Ke Tanah Melayu Sejarah Kedatangan Islam Ke Tanah Melayu - Yang dimaksud dengan negeri-negeri melayu atau boleh juga dikatakan pulau-pulau melayu, ialah sejak dari semenanjun...

Pengertian Hidrosfer

Pengertian Hidrosfer Berdasarkan Asal Katanya “Lengkap”

Pengertian Hidrosfer Berdasarkan Asal Katanya Pengertian Hidrosfer Hidrosfer berasal dan kata hidro yang berarti air dan shaire yang berarti lapisan. Dengan demikian, dapat ditakan bahwa hidrosfer m...

MUSYAWARAH-MUFAKAT-KARTUN_zpslrvp1tee

Musyawarah : Pengertian, Manfaat, Ciri-Ciri, Tujuan dan Fungsinya Lengkap

Pengertian Musyawarah, Manfaat, Ciri-Ciri, Tujuan dan Fungsinya Pengertian Musyawarah – Dalam bahasa Inggris musyawarah adalah discussion. Sedangkan dalam bahasa Indonesia bisa juga berarti diskusi...

Pengertian, Asas, Tujuan, Fungsi, Peran Koperasi dan Landasan Koperasi

Koperasi : Pengertian, Asas, Tujuan, Fungsi, Peran dan Landasannya Lengkap

Pengertian, Asas, Tujuan, Fungsi, Peran Koperasi dan Landasan Koperasi Pengertian, Asas, Tujuan, Fungsi, Peran Koperasi dan Landasan Koperasi - Apa yang dimaksud menjadi landasan koperasi dan tujuan ...

wpid-20130207115027

AFTA : Pengertian, Anggota dan Tujuannya Lengkap

Pengertian AFTA, Anggota dan Tujuan AFTA Dalam kompetisi persatuan nasional atau asosiasi negara, hal yang perlu diprioritaskan adalah bagaimana nasib rakyat pada kemudian hari.Pemikiran itu ...

Contoh-surat-niaga

Surat Niaga : Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis dan Ciri-Cirinya Lengkap

Pengertian Surat Niaga, Fungsi, Tujuan, Jenis dan Ciri-Cirinya Dalam diskusi kali ini pengetahuan akan menjelaskan tentang Surat Niaga atau mudah disebut Surat Dagang. Penjelasan yang mencakup penger...